úspěchy atelieru | studio credits
kliknutím zvětšíte
Na základě práce v zimním semestru byl náš atelier komisí externích a interních odborníků ohodnocen nejlepší možnou známkou 1,0.  Předem byli všichni vedoucí atelieru upozorněni, že toto hodnocení nemá na nic vliv,o čemž jsme se následně přesvědčili.


kliknutím zvětšíte

21.3.2012 prezentoval Jan Alinče svojí práci ze zimního semestru na Pecha Kucha Night Prague. Na videu se na to můžete podívat zde . Celý projekt je na našem blogu podrobně k prohlédnutí zde .
kliknutím zvětšíte

David Balajka byl za práci "kopec Vítkov" nominován mezi šest finalistů na Olověného Dušana za nejlepší studentskou práci v zimním semestru 2011. Komentář poroty: Obdivuhodný nadhled nad rolí architekta. Pečlivá, citlivá inventura současného využívání území, zdrženlivé vyhodnocení jeho potenciálů, oprášení skoro zaniklých kvalit. Čistá láska k místu takovému jaké je, bez perverzních představ, co všechno by se s ním dalo dělat. Jak by se dalo znásilnit architekturou. Neokázalý a normální je i způsob, jakým je uvažování o Vítkově prezentováno. Obyčejně, pochopitelně, bez intelektuálských naschválů a gest. A navíc pěkně.Zdroj - E-ARCH zde .
 Čtyři z našich studentů se dostali se svojí prací ze zimního semestru 2011 "Využití území – pata Vítkova – Pernerka – Lyčkárna" mezi dvacet finalistů soutěže bydlení IQ . Více si o tom můžete přečíst a prohlédnout zdeNa Olověného Dušana za nejlepší ateliér na Fakultě architektury ČVUT byly 1.6.2012 odbornou externí porotou nominovány ateliéry Hájek-Hulín, Císler a Kuzemenský & Synek. Kdo dostane finálního nanuka pro nejlepšího? (Členové poroty: Martin Rajniš, Petr Janda, Pavel Nasadil, Josef Kocián, Sylva Matějková)Mezi nejlepší  projekty nominované na letního Olověného Dušana 2012 byl odbornou komisí vybrán náš student Jakub Řídký se svým projektem úprav Elsnicova náměstí, náměstí dr.Holého  a návrhem bytového domu mezi obě náměstí. 
Komentář poroty: Bytový dům jako nositel nové identity Elsnicova náměstí v Praze-Libni. Místo a jeho genius loci, střídmost, neformálnost, bydlení v komunitě, soukromé versus veřejné, síla výrazu a práce s měřítkem města i člověka. Dům z vnejšku přesně otesaný urbanistickými vazbami mírně poodhaluje tajemství svého bohatě členěného vnitřního dvora, který se podřizuje individualitě jednotlivých bytů a jejich obyvatel, a zároveň podporuje sousedské vztahy. Porota oceňuje především kvalitní střídmou architekturu v komplikované lokalitě, pochopení kontextu místa, a dokonalé využití jeho potenciálu pro (ne)obyčejné městské bydlení. Celý projekt si můžete prohlédnout zde

Honza Holub vyhrál 1.místo ve 3.ročníku studentské soutěže Bydlení IQ s projektem ze zimního semestru 2011: Karlín - území paty Vítkova - Pernerka - Lyčkárna. Hodnocení poroty: "Projekt Jana Holuba se vyrovnává s místem, kde pata Vítkova naráží na rozpadlou blokovou mřížku, reaguje však i na způsob života v Karlíně.  Nabízí karlínským tři témata – přidané hodnoty, které se do návrhu propisují. Tou první je vymezení nového náměstí, kde se pod střechou tržnice protíná diagonální Sovovy ulice s ulicí Pernerovou. Tato adekvátní odpověď na urbánní strukturu, historický kontext i potřeby obyvatel je zároveň i (intuitivním) rozhodnutím zakotvit poslední místo, kde se město bezprostředně otevírá patě Vítkova a „dýchá“. Druhou přidanou hodnotou je balancování náplně jeho domů – symbióza práce a bydlení v doplněných blocích v sobě odráží pochopení, a zároveň kvalitní doplnění současných potřeb v souladu s povahou Karlína. Třetí hodnotou, kterou porota oceňuje, je schopnost vrstvení rozdílných měřítek, které do návrhu přinášejí mnohovrstevnatost a schopnost vytvářet a pojmenovávat místa každodenních rituálů." Fotky a text z vyhlášení si můžete prokliknout zde. Kompletní Honzův projekt je na našem blogu tady.


kliknutím zvětšíte
Stejně tak jako minulý semestr jsme i v letním semestru 2012 od komise složené z externích a interních odborníků dostali nejlepší hodnocení ze všech atelierů na škole. Vážíme si toho.
Za letní semestr 2012 jsme převzali v soutěži OLOVĚNÝ DUŠAN od odborné poroty  cenu za nejlepší atelier. Děkujeme.
Komentář poroty: Ateliér záměrně neakademický, postavený na hledání „normálního“ dobrého domu a adekvátního architektonického zásahu v živém organismu města. Výsledky nejsou prvoplánově atraktivní gesta, práce všech studentů jakoby neprezentovaly koncepční fázi (studie), ale již bojem ošlehanou realizaci. V tom lze jednoznačně číst důkladnou práci pedagogů, kteří se nespokojili s deklarativní silou projektů a provedli studenty úskalími simulujícími reálné prostředí a v něm běžnou oponenturu ze všech možných úhlů pohledu. V nejširším záběru je postupováno od obhajoby zvoleného přístupu až po uvědomění si souvislostí celku a detailu stavby a prostředí do nějž vstupuje. Zároveň je do projektů s jasnou samozřejmostí promítnuta technická stránka zohledňující spíše běžné než exkluzivní možnosti potenciálního investora. Velký protiklad konceptuálnímu hýčkání ega studentů v utopicko-snivých nebo akademických úlohách. Ideální doplnění spektra školy. Obě polohy jsou v průpravě pro praxi nutné a nezastupitelné, architekt se nesmí bát, nesmí se bát práce a překážek, a nesmí se bát zmýlit. Několik ateliérů na FA ČVUT skládá kaleidoskop přístupů a v součtu umožňuje silný motivační trénink před vypuštěním mezi lvy. Kruh dřiny Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka patří k nejhlubším a nejkrvavějším zářezům na pažbě. Je to ateliér s mimoškolním přesahem (web, facebook), vedený pedagogy, kteří až obsesivním způsobem komentují dění kolem sebe vlastníma, výsostně altenativníma očima. V kontrastu s tím je produkce jeho studentů překvapivě jemná až snad i pokorná, lhostejno zda jde o cíl nebo fungující mimikry. Zdroj zde


Za zimní semestr 2013 jsme převzali ocenění pro nejlepší atelier v soutěži OLOVĚNÝ DUŠAN. Zároveň jsme od organizátorů s radostí přijali květiny, lahev vodky a baterii redbullů. Děkujeme.


Šest z dvaceti finalistů 4. ročníku soutěže bydlení IQ je z našeho atelieru. Máme radost a jsme zvědaví na výsledné vyhlášení. Náhled zde


Foto Jiřina Mikolášková
Jakub Řídký získal první cenu ve 4.ročníku soutěže bydlení IQ za svůj projekt z letního semestru - Řešení Elsnicova náměstí. Hodnocení poroty: "Návrh Jakuba Řídkého je vítězným z vybraných finalistů pro svoji komplexnost a kvalitu provedení v několika úrovních. Od samotné prezentace a vizuálního provedení přes objemové členění domu a jeho zapojení do kontextu nebo řešení dispozic až po detaily, které určují kvalitu života v obytném domě.
Navržený dům není jen libeňský, ale troufám si za porotu tvrdit, že je to dům pražský. Jakub cíleně odpovídá na kontext a kouzlo libeňské nedokonalosti. Návrh domu pracuje chytře s vlastností, kterou lze nazvat s dávkou nadsázky – prostá vrstevnatost. Vrstevnatost a s ní spojená hloubka, do které se lze v domě vnořit, je vlastností i staroměstských nebo malostranských domů. Tento libeňský se od nich liší svou jednoduchostí, a tím je pražsky libeňský. Koncepcí polo-soukromého charakteru vnitřních terasovitých zahrad připomíná kvality života ve vídeňských novodobých družstevních domech Sargfabrik, které jsou oblíbeným způsobem bydlení a na jejich byty jsou čekací listiny. Skvělý příklad, jak stavět bydlení v Praze." Fotky a text z vyhlášení si můžete prokliknout zdeCelý projekt je možné vidět na našem blogu zde


Foto Jiřina Mikolášková
Mirek Pazdera získal se svým projektem "Bydlení pro seniory v Podvinní" druhou cenu v témže ročníku soutěže bydlení IQ. Hodnocení poroty: "V souvislosti s tímto návrhem je nutné zmínit peloton, který návrh vyvezl do finále. Práce z ateliéru pánů Kuzemenského a Synka patřily k tomu nejlepšímu v soutěži. Miroslav Pazdera porotu oslovil jasnou koncepcí. Bodové domy při říčce Rokytce nevytvářejí hradbu mezi stávající zástavbou a biotopem. Spolu s divokou zahradou maximálně využívají danou parcelu. Rozdělení seniorů do menších komunit je životaschopné, a to i přes zvýšené provozní náklady. Navržené domy – s dvory mezi sebou – jsou v dobrém kontaktu s frekventovanou cestou podél Rokytky. Přestože je otázkou, zda bylo nutné dvorky se zahrádkami striktně oddělovat zdí. Domy působí tiše. Možná evokují některé německé domy z 50. let minulého století, ale absence exhibice se zdá být v symbióze se zadáním. Dobře zvládnutý je vnitřní provoz souboru. Zákres s brankou do divoké zahrady evokuje poetiku odkazující někam k Zahradě od Jiřího Trnky." Celý projekt je možné vidět zde


Kateřina Gloserová získala třetí cenu v 6.ročníku soutěže bydlení IQ za svůj projekt ze zimního semestru 2014 - „Bytový dům na Zatlance“. Hodnocení poroty: "V projektu Katky Gloserové ocenila porota snahu provázat bytový dům jak s městským, tak krajinným okolím. Autorka vědomě vede všechny cesty obyvatel domu jedním vstupem ústícím do společného prostoru – tajuplné zahrady, která se stává vnitřním těžištěm otevírajícím se k úpatí divokého svahu Mrázovky. Provázání s kopcem posilují kaskádovitě klesající terasy přecházející v jeho úbočí. Projekt je přesvědčivý svým kultivovaným přístupem i vyzrálou prezentací.„Bytový dům na Zatlance“. Hodnocení poroty: V projektu Katky Gloserové ocenila porota snahu provázat bytový dům jak s městským, tak krajinným okolím. Autorka vědomě vede všechny cesty obyvatel domu jedním vstupem ústícím do společného prostoru – tajuplné zahrady, která se stává vnitřním těžištěm otevírajícím se k úpatí divokého svahu Mrázovky. Provázání s kopcem posilují kaskádovitě klesající terasy přecházející v jeho úbočí. Projekt je přesvědčivý svým kultivovaným přístupem i vyzrálou prezentací." Celý projekt je možné vidět zde


Eva Rosenová získala první cenu v 16.ročníku Přehlídky diplomových prací, kterou  pořádá Česká komora architektů, za projekt "Bydlení na Zatlance". "Přestože je bytový dům poměrně častým zadáním, jeho výsledná podoba je dnes málokdy zcela v intencích architekta. Do hry vstupuje především záměr investora hnaný finančními motivy. Projekt studentky Michala Kuzemenského si přitom pohrává s ideou bytového domu bez tohoto zatížení, což dle poroty jednoznačně přispělo ke kvalitě a komplexnosti řešení." Celý projekt je možné vidět zdeKateřina Šebestová v témže ročníku přehlídky získala druhé místo za projekt "Základní škola Květnice". "Porota ocenila především citlivý přístup mladé architektky k dané lokalitě a zužitkování všech předností tohoto místa, odrážející se např. v zakomponování přilehlého rybníku do areálu školy."  Odkaz na stránky České komory architektů, k tématu vyhlášení nejlepších diplomních projektů roku, včetně tiskové zprávy a textů poroty zde

Filip Šefl získal s projektem "Bytový dům Plzeňská" nominaci na OLOVĚNÉHO DUŠANA 2016 v kategorii projekty. Komentář poroty: "V ateliéru Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka je vždy odvedeno obrovské množství kvalitní práce. Stejně je tomu i letos. Ze všech vystavených projektů porota našla odvahu nominovat projekt, který si v daném území stojí sebevědomě a důstojně. Jako by trpělivě vyčkával, zda se mu skutečně podaří jít příkladem ostatním domům v apendixu Plzeňské ulice a dokážou společně vytvořit živou fungující čtvrť v značně zanedbané části města. Vždy, když projíždím Plzeňskou ulicí, prohlížím si okolní fasády a přemýšlím, jak honosná část města to kdysi byla. Přála bych si, ať se to podaří změnit. Urbanistické doplnění historického bloku na soutoku ulic Plzeňské a Vrchlického vypadá na první pohled samozřejmě a jednoduše, ale dané řešení vyžaduje řadu koncepčních úvah, které se zde podařilo zdařile definovat a po celou dobu návrhu udržet. S takovým přístupem by ambiciózní cíl návrhu kultivace rozbitých městských bloků dna Košířského údolí nemusela být až tak vzdálená budoucnost." Odkaz na zdroj zde


Michal Kuzemenský byl odbornou porotou nominován na cenu Architekt roku 2016. Vzhledem k obsahu blogu je podstatné zdůvodnění poroty: „V posledních pěti letech se spolu s Ondřejem Synkem intenzivně věnuje ateliérové výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze a výsledky jejich studentů hovoří za vše. Mnoho ocenění v nejrůznějších studentských soutěžích je jen průvodním jevem příkladné práce, kterou na fakultě odvádějí. Mj. důsledně zavěšují veškerou svou činnost s ateliérovou výukou spojenou na vlastní blog, kde si lze prohlédnout průběh činnosti uvnitř jejich ateliéru – od zadání přes konzultace až po výsledky. Vše je doplňováno články s obecnějším zamyšlením.
Kromě toho vytvořil před pěti lety s o generaci mladšími kolegy úspěšnou architektonickou kancelář re:architekti, která se zabývá celou škálou projektů. Jejich systematická práce pro obec Úsilné byla porotou vybrána mezi užší nominace na cenu Architekt obci 2016 za dlouhodobou spolupráci mezi architekty a samosprávou, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.“  Odkaz na zdroj zde

Žádné komentáře:

Okomentovat