úterý 7. března 2017

Barbora Kopřivová: "Železniční zastávka Praha Výstaviště" - semestrální projekt z letního semestru 2016

Když hodinky, tak Rolexky. Když Rolexky, tak zlaté. Kritici by bývali koupili i dvoje. Sázka na odvahu vyšla. V realitě to občas bývá podobné, ale zde se pohybujeme v sektoru veřejného zájmu. Přemýšlím, kolik takových zastřešených prostranství jsem viděl a kolik jich dobře funguje v Čechách. Moc ne. To nemusí být nutně důvod uhýbat. Bářin návrh pracuje s jedním nezbytným předpokladem. V území se bude pohybovat dostatek lidí a budou mít i čas. Lze totiž s nadsázkou říct, že České dráhy dnes plánují zastávku „Výstaviště“ jen proto, že si neumějí představit verzi, že v místě vlak nezastaví. Klidně by mohl i projet. Další následující nádraží je tři minuty za rohem v Bubnech a to bude skutečně klíčové. Na Výstavišti momentálně není víceméně proč vystupovat. Areál výstaviště zatím nenabízí skoro nic, vstup do Stromovky je sice tahák, ale vstoupit do parku lze mnoha místy. Sportovní hala funguje. Tedy jednou za čas zastávku naplní dav hokejových fanoušků. Nemyslím, že by zastávka mohla fungovat jako „iniciační dům“, ale obráceně to fungovat může. Stane-li se Výstaviště významným místem, pak je pravděpodobné, že by momentálně neadekvátní gesto městské střechy s železniční zastávkou bylo skvělým katalyzátorem mnoha dalších dějů zapadajících do kontextu. Tento předpoklad však musí autorka tlačit předem jako pluh. Jasně. Kladli jsme si otázku o důvodnosti železniční zastávky právě v tomto místě a kudy jinudy by mohla vést železnice z letiště, ale o tom snad někdy příště. 
„Mně se to líbí“ řekla by moje babička od dráhy a bezděčně si sáhla na šrajtofli. 
AUTORSKÝ TEXT
Navrhovaná stanice Praha Výstaviště je jednou ze čtyř plánovaných zastávek na trati Praha – Kladno. Trasa je pokračováním tratě Masarykovo nádraží – Bubny, v současnosti vedené nad zemí po Negrelliho viaduktu. V rámci její modernizace bude jednokolejná trať nahrazena dvojkolejnou a dojde i k půdorysnému rozšíření estakády. Návrh celkově zklidňuje ulici U Výstaviště a vytváří korzo pro pěší, které lidem umožní pohodlný a bezpečný přestup z městské hromadné dopravy na vlak a naopak. Strojnická ul­ice bude sloužit jako obslužná komunikace. Automobilová doprava bude vedena po nově navržených kapacitních silnicích Brazilské a Argentinské.

Návrh nové části trati od Bubnů, přes Holešovice do Stro­movky se na Negrelliho viadukt odkazuje typologií charakter­istických oblouků a vytváří jeho novodobé ,,znovuvynoření“. Oblouky nového viaduktu jsou pnuté ve dvou směrech a vytváří pevné rámové konstrukce. Mezi nimi vzniká členitý, polyfunkčně využitelný prostor o hrubém rozměru 7,5 x 7,6 m v dvoutraktu a 7,5 x 5,2 m v trojtraktu. Jednotlivé prosto­ry na sebe volně navazují a jsou libovolně slučitelné podle požadavků provozovaných aktivit vytvářejících zde veřejný parter. Zastávka je vybavena halou s prodejem jízdenek, úschovnou zavazadel, veřejnými toaletami s hygienickou buňkou, ,,nádražkou“ a půjčovnou kol.

Železniční stanice je doplněna adekvátním předprostorem - městskou střechou, která vytváří městský interiér a veřejné prostranství stimulující v místě nové sociální interakce jako jsou posezení, trhy, koncerty. Zároveň poskytne ochranu před sluncem, deštěm a sněhem.


Nosná konstrukce střechy a viaduktu je ze spřažených oce­lovo-betonovými rámů. Struktura městské střechy, která je zároveň zastřešením nástupiště, je od viaduktu dilatována a uložena na kloubech. Nástupiště je ostrovního typu a je 200 metrů dlouhé. Odhlučnění je řešeno kolejovými ab­sorbéry a přestřešením nástupiště. Viadukt disponuje 120 moduly k pronájmu. Technické zázemí zastávky je navrženo na západní straně viaduktu u Stromovky.


zadání práce je zde
task summary here


další práce stejného zadání jsou zde
more projects with the same semester task

Žádné komentáře:

Okomentovat