pátek 6. ledna 2017

Filip Šefl: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

To musela být bolest kazit si úžasnou palácovou figuru soudobými půdorysy. A byla. Kaskádu průchozích síní kolem expresivního dvora prostě udělat nelze a dlouhé chodby podél fasád, ze kterých by se vstupovalo do jednotlivých mnišských kobek Filip vyzkoušel … a nakonec ponechal její romantickou stopu jen na kousku severní fasády – tam kde je tato manýra částečně obhajitelná rozumem – je to na sever a jde odtamtud hluk … a stejně bych raději příčně provětrávaný byt a jako autor bych měl obavy z koncentrace bytů nižší kvality v jednom místě komplexu. Jako diváka by mne velmi zajímala vizualita měkce tvarované chodby.
Popořádku. Od začátku byl Filipovým tématem kontrast světa venku (rozumějme na ulici) a uvnitř (nádvoří a dvůr). Byty můžeme v této logice chápat jako rozhraní těchto dvou světů. Navržené to je, ovšem téma zůstalo divákovi projektu skoro utajeno. Slušelo by se fakticky zdokumentovat charakter veřejného nádvoří i kontrast se soukromým dvorem. Ještě více nám divákům chybí řezy k ověření tvaru a velikosti obou dvorů. I jejich atmosféra nás samozřejmě zajímá. Filip na nás zapomněl a dům tím zploštil na ohromující pohled lodě plující údolím. Překrásného tvaru, nutno dodat a stejně krásných půdorysů. K prezentaci útrob domu si autor zvolil dekadentní perspektivu bytu spojujícího nádvoří a dvůr. Ne, nechápu dům podle autorovy deklarace jako pestrý a přirozený. Nemám důkaz. Je to podmanivý a nebezpečný experiment. Nebezpečný tím spíše, experimentuji-li s faktorem dostupného, neřku-li sociálního bydlení. Myslím, že se podařilo velmi dobře navrhnout městský palác, ovšem pohybujeme se na hranici korektnosti. Kupříkladu porotu Olověného Dušana dům upoutal. Jak by ne. Upoutat sice není jednoduché, ale ještě těžší je dokladovat pohodlí a bezpečnost tam, kde jste si jako autor jistý.

Filip znovu položil otázku. Ne jednu. Více otázek a extra zajímavých. Abychom uměli odpovídat, museli bychom v rukou držet plastičtější výpověď. Napsal jsem znovu otevřel. Ta otázka je stále stejná: jak stavět ve městě? Nevyhovuje mi strach z velikosti a monumentality. Představte si města, která by od počátku svého vývoje byla vedená tímto sklíčeným strachem. Kam by zmizely třeba barokní paláce? I z té invalidovny by se nepostavila ani ta jedna devítina. O bytí či nebytí odvážného projektu již nerozhoduje panovník. Ovšemže se Filip svým projektem dotkl tématu demokracie. 

Autorský text
Košířským údolím na soutoku Plzeňské a Vrchlického hrdě pluje dům. Rozráží proud. Dává jasně najevo, kde začíná město. Kultivuje okolí. Střešní římska reaguje na přilehlé uliční fronty. Plechová střecha vykukuje nad okolní zástavbu. Dům tak o sobě dává vědět celému okolí. Kolemjdoucím nabízí ze strany od Plzeňské krytý prostor před obchodním parterem v podobě loubí. V denní dobu projdeme z loubí otevřenou mříží a objevujeme tajemství - průchozí obchodní dvůr. Druhé tajemství zůstává veřejnosti ukryto - prostor vnitrobloku je klidný, ukrytý a slouží pouze obyvatelům domu. Je svůj stejně jako lidé, kteří ho obývají.

OKOLÍ

Dům stojí v údolí Plzeňské ulice, v místě, kam vybíhá neukončený “apendix” města v podobě rozbitých městských bloků. Je to místo, které je sevřeno mezi okolní kopce poseté zcela jiným druhem bytové zástavby. Úpatí svahů jsou jasně definována soukromými zídkami, které jsou tu a tam přerušené vchodem či vjezdem do garáže. Mezi domy prosvítá zeleň.
Parcela leží přímo v místě, kde je hlučná Plzeňská ulice roztržena na dva samostatné směry a roste z nulové šířky. Leží v místě kde zástavba houstne a začíná tak připomínat město.

TVAR A STRUKTURA

Severní strana domu zasahuje přes chodník až k hraně kolejové tratě na Plzeňské ulici. Uliční profil se tak zužuje do příjemné proporce a vzniká loubí. Při ulici Vrchlického dům navazuje na slepý štít nedokončeného bloku a směrem na západ se postupně přibližuje k hraně vozovky.
Dům se rozpíná na samou hranu objemové snesitelnosti. Naplňuje tak moji představu o zadané typologií dostupného bydlení - hrubost, živost, přirozenost. Dům ovládne své nejbližší okolí a značně v něm mění poměry. Věřím, že navázáním na městskou část údolí, pomyslným ukončením apendixu, vybídne k další činnosti a přemýšlení o území.
Za rigidní uliční fasádou se ukrývají jednotlivé bytové jednotky o různých velikostech. V domě mohou najít domov jak lidé s minimálními nároky na prostor k bydlení, tak rodiny hledající dostatek klidu a místa, který dnes nacházejí spíše v satelitní čtvrti za Prahou. Cílem pro mne bylo docílit velké pestrosti obyvatel, aby dům mohl přinést další “zdravý” život do okolí.
Snažil jsem se do domu vnést fenomén, který lze najít v okolí. Je to napětí mezi reprezentativní fasádou do ulice, která kultivuje chování uživatelů i všech ostatních lidí, jejichž činnost se v prostoru jakkoliv projeví, a zabydlenými “znečištěnými” balkóny na fasádě uvnitř bloku. Chtěl jsem dát obyvatelům domu možnost najít volnost a klid od rušných ulic uvnitř soukromého dvora. Balkóny uvnitř dvora fungují jako obrazovky promítající pravdivý život bez zbytečných závojů.
Z loubí lze v denní dobu projít skrz obchodní dvůr do ulice Vrchlického. Druhý dvůr, který je možné vidět skrz mříž v průchodu z obchodního dvora a ulice Pod Klamovkou, slouží pouze obyvatelům domu. Zjištění existence dvora mění pocit kolemjdoucích. Dodává domu opravdovosti. Vchody do jednotlivých schodišťových sekcí jsou umístěny převážně v průchodech do soukromého dvora. Do západní části domu se vstupuje z obchodního dvora.
V přízemí se po celém obvodu nachází obchodní parter. S větší užitnou plochou jednotlivých bytů ve vyšších patrech v severní části objektu roste i konstrukční výška jednotlivých podlaží.
Střešní římsa vždy koresponduje s římsou okolních objektů. Na římsu je nasazena mansardová střecha z titanzinkového plechu, do které jsou prolomeny vikýře z luxusnějších bytů.
Fasáda je provedena v omítce s hrubou zrnitostí a nepravidelnou strukturou. Sokl a vystouplé šambrány kolem oken jsou obloženy keramickým obkladem. Konstrukčně je dům navržen jako kombinace stěnového a skeletového systému. Jednotné traktování domu (2,7 m) je jasně čitelné i na fasádě.Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 


more projects with the same semester task
další práce stejného zadání jsou zde


Žádné komentáře:

Okomentovat