čtvrtek 5. ledna 2017

Aleš Rezler: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015


Alešův dům je potřeba hledat, chcete-li. Není totiž potřeba pochopit všechny inspirační zdroje, které autor později záměrně skryl na pouhou esenci. Chodec si však na druhý pohled může všimnout pečlivě tvarované římsy, která bude u tohoto domu určovat i siluetu ze vzdálenějších pohledů a z okolních kopců. Stejně tak z industriální reference zbyl jen klasicistní řád rozbitý nepravidelností a tvarem tak, že jej také nelze chápat tak jednoznačně, jak by si případný kritik – škatulkář přál. Na tohle naštěstí škatulka chybí. Jemnost je to slovo, které paradoxně spojuje Alešův razantní dům. Jemná práce se zdroji. Povšimněte skoro manifestačně pevného parteru domu. I posílení víceméně náletové zeleně ve špičce parcely není bezradná náhoda, ale tvrdohlavý záměr. Odhaduji, že to nebyl jednoduchý semestr, ale zároveň tuším, že jemná zamyšlená práce Aleše baví. Jak rychle dům pod rukama s každým detailem kompletně mění výraz. To kouzlo, které má architekt v rukou, nepohybuje-li se v kruhu časopisových referencí. Otevře se obrovská škála zdrojů, všechno se zdá být možné, a přesto se autorovi podařilo udržet dům v poloze, kdy jeho dům musí chodec hledat … chcete-li.
Alešův první větší projekt. Byl ve druháku. Projděte si půdorysy, skladbu bytů a autorský text. Autorský text
Návrh bytových domů na Plzeňské ulici reaguje na relativně nepříznivou parcelu v údolí mezi dvěma dopravními tepnami - ulicemi Plzeňská a Vrchlického. Jeho ambicí je nastolit městskou strukturu v roztříštěném širším okolí a zpevnit důležité místo, které dlouho leželo ladem.

Urbanistické řešení spočívá ve snaze navázat na původní bytové domy z konce 20. let a doplnit městský blok. Situace si však žádá otevření tohoto bloku. Na jihu se jeho hmota rozevírá a rozšiřuje tak vnitřní dvůr, zpřístupňuje ho slunci a nabízí průhledy, které oživují ulici a zvyšují kvalitu bydlení v domě. Metoda zachovává hlavní pěší osu, která odděluje nový objekt od cípu vegetace, jež funguje jako vizuální nárazník při příjezdu z Plzeňské ulice.

Vnitřní struktura domu používá tři typologie s jejich výhodami i nedostatky. Různost komunikačních prostorů v rámci jednoho celku člení komplex na dílčí části s vlastním charakterem, a nabízí tak člověku šanci snadněji se svým bydlením identifikovat. Obyvatele atriového, jádrového i pavlačového domu spojuje sdílený dvůr, jenž poskytuje chráněný prostor, do kterého se orientují obývací části bytů, a celý dům tak oživuje.

Parter domů nabízí po vnějším obvodu prostory pro komerční/veřejné/utilitární využití - stavba má tak potenciál vytvořit z dopravního ostrůvku lokální centrum a na zanedbaném místě iniciovat život. Byty v prvním NP maximálně těží z vnitřního dvora, který je přístupný pouze obyvatelům domu průchody z jednotlivých komunikačních jader nebo přímo z ulice Vrchlického. Specifikum návrhu spočívá ve snaze otevřít maximální počet bytů do vnitřního dvora venkovním pobytovým prostorem - zpravidla lodžií, terasou, předzahrádkou. Uskočená podlaží na rozích zpevňují hmotu domu a ukrývají luxusní byty s výhledy do údolí.

Výraz domu je tvrdou odpovědí na dopravou vytížené bezprostřední okolí, tektonika solidního domu  vyčnívajícího zpoza zeleně předznamenává městskou strukturu daleko při příjezdu z plzeňské ulice. Kompaktní hmota je členěna pilastry v nepravidelných rozestupech, a nechává tak rozlišit své jednotlivé úseky. Okna jsou skutečnými otvory zapuštěnými v ploše stěny, hlavní římsa pak zdůrazňuje "výsadnost" ostrova. Nový objekt v klínu svou umírněnou barevností nevybočuje z kontextu, naopak se snaží své prostředí scelit.

Mimo byty určené pro tržní sektor je možné do domu integrovat určité procento bytů, které by sloužily jako neziskové nájemní bydlení pro lidi v sociálně, ekonomicky či zdravotně obtížné situaci. Skladba velikostních kategorií bytů napomáhá rovnoměrnému rozprostření domácností - princip vedoucí k prevenci vytváření sociálně segregovaných zón v rámci domu. Na jednom podlaží tak mohou sdílet komunikační jádro např. single/důchodce/student v garsonce, sociálně potřebná rodina ve 2+kk a majetnější rodina ve větším bytě. Aby bytové jednotky vyhovovaly programu pro sociální bydlení a byly cenové dostupné, snaží se maximálně ušetřit na ploše pokojů. Nabízejí však slušné zázemí v podobě obývacího prostoru s balkónem. Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 

more projects with the same semester task

další práce stejného zadání jsou zdeŽádné komentáře:

Okomentovat