pátek 23. prosince 2016

Tereza Šipková: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

A nenechala si tu bránu vymluvit a nenechala. Za žádnou cenu. A proto jsou studenti z druháku skvělí. Je to jejich první velký projekt, ale ničeho se nebojí. Občas dělají nesmysly, ale do atelieru přinesou odvahu. V půdorysech jsou systémové chyby, ale stejně tak kouzelná místa, na která by při rutinním přístupu zkušenější Terka třeba nepřišla. První práce druháků mají své charisma … a nebo to prostě vůbec nezvládnou. Terka se s tím porvala. Výsledek mi vyhovuje. Dům má systém, který lze uchopit a vylepšit. Víc není třeba. Stačí to vědět. Produktem našeho atelieru nejsou projekty, ale lidé, kterým se otevře hlava.    
Autorský text

 Zástavba se zhušťuje, domy se zvyšují, příjezdu do města nasvědčuje téměř vše. Ulici Plzeňskou, do této chvíle pospolitou příjezdovou cestu nabourává a rozděluje špička našeho pozemku. Na jednu stranu významný dominantní prostor, na druhou stranu může být místo mezi dvěmi silnicemi dostatečně komfortní k bydlení?

 Navrhnout jakékoliv bydlení do prostoru, který je z obou stran obklopen rušnými silnicemi mi přišlo podobné asi jako postavení si stanu uprostřed kruháče při nepovedeném stopu. Proto jsem zprvu přemýšlela o domu jako o opevnění, tvrzi, hradbě, o místě, kde se člověk ukryje do svého soukromí a odpojí se od světa.  Vytvořit chráněný prostor pro obyvatele společně s dvorem jako srdcem domu. Naopak zcela odlišně jsem dům viděla zvenku, vzhledem k jeho poloze. Výrazný, nepřehlédnutelný, upozorňující. 
          Ve svém návrhu se snažím propojit tyto dvě tváře domu. Parcelu obestavuji ze všech stran a pomocí výkusů na fasádě zajišťuji dostatečné provzdušnění a osvětlení dvoru i severní části fasády. Dvůr, převážně úzkého charakteru, se snažím opticky zvětšit pomocí „brány“ na čelní straně domu. Tento nápadný prvek funguje nejen zevnitř, ale i z venku, kde z dálky přitahuje pozornost domu.
          Na severní části domu navrhuji pavlač, která se skrývá za rastrem fasády. Byty tak orientuji na jih s lodžiemi do dvoru.

V nižších patrech se nachází garsonky a jednoložnicové byty, které se směrem vzhůru propojují ve dvojložnicové a v nejvyšším patře trojložnicové a mezonety. Tento systém bytů funguje v celém objektu, až na roh ulice Plzeňské a čelo domu. Tyto unikátní místa s výhledem na Prahu a, nebo naopak do dálky ulice Plzeňské vypichuji vyvýšením o jedno patro než ostatní části domu a věnuji bytům větším.
          V rohové části jsou to dva trojložnicové byty a jeden dvojložnicový, později propojeny v jeden dvojložnicový a trojložnicový s terasou. V pátém patře dům v této části uskakuje, kvůli plynulému navázání na stálý sousední dům. Za vzniklým průhledem pak vystupuje vnitřní část dvoru. V čelní části domu jsou dva trojložnicové byty a dvě garsonky, které se propojují ve dva dvojložnicové a dva trojložnicové luxusní byty s ložnicí do samotného středu čela.
          Parter je po vnějším obvodu věnován komerčním účelům, zevnitř jsou umístěny byty s přístupem do dvoru převážně dvojložnicové, kvůli plnějšímu využití dvoru rodinami s dětmi.  Do domu se vchází pěti různými průchody ze všech stran, z nichž se vstupuje do komunikačních jader. Dvůr je věnován pouze obyvatelům domu.
            Fasáda je tvořena z cihlových pásků světle šedé barvy a je pravidelně dělená okny, která jsou nepatrně zasunuta včetně parapetu. Tímto jemným detailem se snažím reagovat na stálou zástavbu ulice Vrchlického, kde se nachází citlivější domy v detailu.
Části orientované do dvoru a lodžie ve směru ulice Vrchlického navrhuji naopak úderněji vzhledem k zástavbě ulice Plzeňské. Celý dům stojí na uskočeném parteru, který díky mohutným sloupům působí pevně a vytváří tak sokl domu.


Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 
more projects with the same semester task
další práce stejného zadání jsou zde


.Žádné komentáře:

Okomentovat