pátek 2. prosince 2016

Silvie Krčilová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Urbanismus. Projekt je platným pokusem dokázat, že blok a dvůr se dá vymezit i konfigurací solitérních domů. Se všemi výhodami, které solitérům patří, při udržení výhod, které přináší blok. Solitery jsou prakticky nedostižné v délce obalu domu – tedy osvětlené fasády, která je to, co uživatele konečně zajímá. Je skvělé, dokážeme-li tuto vlastnost propojit s klidem dvora a urbanistickou zřetelností bloku. Soudobá úvaha a potřebný segment inovace. Ze situace je zřetelné co je soukromý dvůr a kde soliterní domy vymezují niku veřejného prostoru, jako oddechnutí na rušné ulici. Prostupnost je vlastností navrženého celku. Neexistují jen dva póly: uvnitř a vně. Autorka nabízí sofistikovanější hiearchii soukromého a veřejného prostoru.

Prohlédnete-li detailněji půdorysy, zjistíte, že jsou poměrně měkce připravené k posunu od konceptu, k praktičtějšímu výsledku, který odhaduji, že by žádala realita. Návrh obsahuje - architektskou hantýrkou „gumovost“, či „projekční flexibilitu“, chcete-li to slyšet. Celkem lehko by se zvětšovaly společné obytné prostory bytů, situované většinou do špiček soliterů na úkor mírného zmenšení ložnic. Princip bytů by se nezměnil a získaly by na noblese. Stejně tak by s největší pravděpodobností nastalo radikální zvětšení bytů v posledních patrech rohových věží. 
Noblesa je po tento projekt klíčové slovo. Původní italská křehkost, kterou Silvie na Plzeňskou ulici přinesla, musela logicky trochu ztvrdnout. Posun do padesátých let byl příliš a hledání estetiky výjimečně tvarovaných domů zabralo hodně času i zkoušení. Pro výrazně tvarované domy jsem nabízel repetici hliníkové systémové fasády, ale autorka si omítku nenechala vzít. A to je taky fajn. Naše kolegyně nazývá křehkostí plasticitu „neviditelných“ opěrných zdí v okolí. Umí se dívat. Prozkoumejme jednu z prací, na kterých zpětně vnímám, o kolik více času jsme měli strávit diskusemi právě nad tímto projektem. Totiž: má velký potenciál a stejně tak velká rizika. „Je to křehké“, řekla Silvie úvodem semestru.
Autorský text
Těžko čitelné místo, kde se střetává město a jeho roztříštěné okolí. Výrazná rozmanitost a intimita i důležitá poloha ve vztahu k městu na jedné z hlavních cest vedoucích do Prahy. Navrhuji pevné domy v křehké struktuře, které vytváří nové průhledy ven, dovnitř vnitrobloku, skrz parcelu. Stydlivé, ale zároveň trochu exhibující.

Domy doplňují cíp města v údolí sevřený v kontrastu dopravně zatím velmi vytížených komunikací a zelených kopců a parků s historickými usedlostmi. Řešená parcela leží uvnitř poměrně nesourodé zástavby; část tvoří městské bloky, jejich fragmenty, o kousek dál začíná ve svazích rozvolněná zástavba Košíř; identitu blízkého okolí i jeho poetiku vytváří především výrazná morfologie. Umístění samotné parcely mezi dvěma frekventovanými cestami, důležitými dopravními tepnami, nepochybně posiluje její význam v rámci města, může se stát přirozeně orientačním bodem, může být chápána jako vstup do města.

Na druhou stranu nové domy zasahují do velmi rozmanitého, citlivého prostředí s intimními místy a charakteristickými průhledy. Chci pokračovat v tématu okolí, reaguji divokou strukturou, která odráží jeho někdy romantickou roztříštěnost.

Domy na parcele mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického nahrazují současnou celní poštu a obalují tři bytové domy, které se stávají součástí nového celku. Z vnějších stran se struktura snaží působit jako městský blok, drží se uličních čar, uvnitř se domy naopak volně zužují a rozšiřují, natáčí za sluncem a vytváří nový, větší vnitroblok. Soukromý dvůr pro obyvatele bloku, jejich zázemí včetně společných prostor v části přízemí. Na druhé části parcely vzniká volný veřejný prostor mezi domy, který se otevírá na jižní stranu. Doplňuje pronajímatelný parter a podporuje umístění a specifickou orientaci parcely.

Navrhuji domy s různými velikostmi bytů, s převahou standardně velkých garsonek a 1-2 ložnicových bytů jako jedním z požadavků dostupného bydlení. Velká část těchto bytů by byla využívána jako sociální bydlení ve smyslu finanční podpory, jako „sociální“ tedy v tomto případě mohou sloužit i pouze dočasně. V některých místech naopak využívám výhod parcely - výhledů na zalesněné kopce, nárožní polohy - a navrhuji větší nebo prostornější byty.

Čtyři domy s centrálními komunikačními jádry jsou spojené společnými podzemními garážemi s vjezdem umístěným v ulici Pod Klamovkou. Konstrukčním systémem je vyzdívaný železobetonový skelet. Fasáda domu je omítaná hnědou omítkou, využívám římsy jako typického městského prvku. Se stejným úmyslem doplňuji pravidelný rastr fasády zábradlím s jemným ornamentem vyřezaným z plechu. 


.
zadání semestru je zde


.

Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 

4 komentáře:

 1. Fasada: http://www.clavuot.ch/Works/17_Projekt%20OttoAlex/P17page.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... a ty půďáky jsou tam nekompromisní přesně v těch špičkách.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat