neděle 18. prosince 2016

Michaela Štěrbová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Na zadané místo navrhla Michaela velkorysý dům, který se logicky stal předmětem diskusí. O jeho kvalitě nebylo pochyb, diskuse směřovaly k adekvátnosti v místě a velikosti. Mezi obsahem a formou zvolila autorka záměrný kontrast, podobný efekt jako nyní chápeme v architektuře tzv. Rudé Vídně či dělnických dvorů v Anglii. Zdánlivý nonsens, který je v současné době občas znovu k vidění na domech určených sociálnímu a dostupnému bydlení. Jsem zdrženlivější, žiji v Čechách. Ovšem krásný dvůr a mohutný dům, který opanuje okolí je něčím přitažlivý. Vnější solidnost a komfort padesátých let se promítl i do půdorysů. Čtyři byty na jádro. Aditivní rozvrh bytů tečuje buržoazní poválečnou modernu.

Půdorysy mají vtipnou vlastnost. Při odstranění jedné z ložnic (dětské) neztratí logiku, ale naopak zvýší se komfort bytu. Tato flexibilita navržená v dlouhodobém horizontu rezonuje s faktem měnícího se počtu členů domácnosti a případnou nechutí při každé změně měnit adresu. Výhodou větších bytů je jednoduchá změna z dvou-ložnicového na tří-ložnicový typ bytu a zpět. I takové situace přináší život a není nutné se nezbytně stěhovat. (Je potřeba doplnit, že dětské ložnice, aniž by se změnily výše zmíněné výhody, by zasluhovaly větší šířku než 2,175m.) Obecně jsou byty praktické a  pohodlné a není těžké si v nich představit děj. Je absurdní to napsat, ale napadá mě příhodné slovo „neobtěžují“. Architektura, která nedeterminuje uživatele je obecný návod jak vytvořit svobodný prostor.

   
 Autorský text
Sestupuji z Klamovky. Po schodech dolů v proluce mezi domy se dostávám na rušnou cestu. Nedávno zde vyrostl nový dům, který nahradil budovu celní pošty. Je na velmi hlučném místě a příliš soukromí se mu nedostává. Plzeňská ulice se vine údolím, stejně jako řeka svým korytem, zachovává si stejnou trasu již po dlouhá staletí a není proto divu, že se na ni navrstvilo nemálo ze života našich předků. Od úrodných svahů vinné révy a chmelových polí, přes čtvrť lumpů a rváčů, kde žádný slušný občan nechtěl bydlet, až k době dnešní, kdy se zde mnohé střetává.

Pozemek je v místě, kde se ulice rozděluje na dvě jednosměrné cesty. Kdysi byla brána do města na Újezdu, dnes ji pociťujeme spíše zde. Fasáda domu je s přibývajícími patry jiná. Dům se snaží co nejvíce oddělit své obyvatele od rušné cesty. Do třetího patra má dům obyčejná dřevěná čtvercová okna na šedivé omítce. Další patra mají tyrkysovou předstěnu za kterou se skrývá úzká plocha lodžie. Okna jsou zde až po podlahu, ale z cesty tam nelze příliš dohlédnout.

Obejdu pozemek dokola. Prošla jsem kolem bloku o šesti patrech. V přízemí žádné obchody nebyly. Až na konci domu se parter změnil. Krátký krček propojil vyšší dům s částí za mnou. Zde už jsou obchody s výlohami a kanceláře. Stále pokračuji, až mě cesta stáhne do průchodu pod domem. Dalo by se pokračovat rovně, ale nevidím důvod proč tam chodit. Chodník se tam obtočí kolem domu směrem do druhé ulice. Rovně už vidím jen daleko do Plzeňské. V průchodu pokračují stejné výlohy. Všímám si dvou vchodů do domu. Když vycházím, vidím shrnutou mříž. Na večer to tu zavírají. Odbočím doleva, jsem na ulici Vrchlického. Stále stejná okna až na zem. Když zvednu hlavu, všimnu si, že vyšší dům už skončil. Napočítám osm pater, ale to poslední je uskočené, neboť skoro nejde vidět. Procházím okolo krčku podobnému tomu na druhé straně. Vidím, že se napojuje na další dům, stejný jako ty ve vedlejší ulici. Když udělám pár kroků vzad, podaří se mi přehlédnout za ono propojovací stavení a nahlédnu do dvora. Dům se tam všelijak klikatí. Jeho fasáda se už nedistancuje od okolí. I v nejnižším patře zahlédnu francouzská okna bez jakékoliv předstěny. V tu chvíli si uvědomím, že i boční fasáda je odlišná. Po celé její délce jsou balkony a jakoby si trochu dělala legraci z pravidelného rastru oken do ulice i dvora. Obyčejná okna se střídají s francouzskými. Poslední dům se napojuje na původní zástavbu. Za rohem objevím i druhou část propojení nového domu se starým.

Prohlédnu si byty. Zjistím, že v nižších domech je, až na ten rohový, stále stejný princip skládání bytů. Čtyři na jedno jádro s velkou variabilitou. Mohu si pořídit byt se třemi pokoji a prostorným obývacím pokojem, který lze ovšem přidáním příčky snadno změnit na čtyřpokojový. Anebo dvoupokojový byt hned vedle. O patro výše nastává ovšem změna, z variabilního třípokojového bytu je ubrán jeden pokoj a přidán k vedlejšímu bytu, nyní třípokojovému. Vzniká tak minimální třípokojový byt. Po uskočení fasády ve vyšších patrech, se tyto změny už příliš nedějí. Byty se orientují vždy minimálně do dvou světových stran, tak aby měly dostatek slunce.
Ve větším domě je škála bytů obrovská. Od minimálních garsonek, přes sdílené bydlení a malé třípokojové byty až k velkému bytu na nároží. Vyberu si podle svých potřeb a možností.

Obhlídku domu zakončím v kavárně nacházející se v propojovacím krčku. Mají i zahrádku ve dvoře. Za zdí je soukromý dvůr domu. Je tu klid, ani ten hluk automobilů zde neslyším.
Přemýšlím – vážně je to čtvrť, kde by žádný slušný občan nechtěl bydlet?Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 


.

more projects with the same semester task
další práce stejného zadání jsou zde

Žádné komentáře:

Okomentovat