pondělí 15. února 2016

Zadání letní semestr 2016

Téma:  Železniční stanice Praha Výstaviště
Pracovní teze:  Plánovaná Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně přináší na trase několik nových železničních stanic nebo dopravních uzlů různé důležitosti a významu.
Tématem letošního zadání je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. Součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru. Součástí zadání je vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Kde se nachází hranice mezi infrastrukturou (dopravní stavbou) a mezi budovou? Má železniční zastávka doplňkové funkce? Pokud ano, kdo je investorem a kdo vlastníkem? Co je ekonomické? Co je městotvorné?
Součástí semestrální práce je sběr dat a analýza. Vystavění dalších otázek a tezí, které jsou součástí tématu. (*for English summary scroll down)

Témata a otázky:
·        vlastnosti míst kde staví vlak
·        železnice, jako součást městské hromadné dopravy
·        urbanistický dopad na okolí
·        co je to „nádraží“ v roce 2016?
·        vývoj a budoucnost typologického druhu „nádraží“ resp. „železniční stanice“
·        co je ekonomické?
·        co přinesly nové technologie?
·        jaké funkce má železniční stanice plnit?
·        kdo je vlastníkem a kdo uživatelem?
·        veřejný prostor, parkování, cyklodoprava, dopravní řešení …
·        konstrukce, detail, bezpečnost …
·        trvanlivost, udržitelnost, ekonomický provoz …


Summary of the semester task

The planned modernization of Prague - Kladno railway providing connection to Ruzyně Airport brings demand for several new train stations or traffic nods of various importance.
No matter how an elevated railway system may seem anachronic in the city, it is an ideal academic task for useful delimitation of competences of an architect.
The theme of this semester project brief is architectural design of urban train station Prague – Výstaviště (Exhibition Grounds) including the adjacent viaduct.
The complex traffic solution of the delimited space is a part of the task. The brief asks for constructing a thesis on what constitutes the „railway station building“ as well as for answering questions: is the designed railway station a „building“ or a „technical infrastructure“? Where is the border between an infrastructure (transport structure) and a building? Does an urban railway station have secondary functions? If yes, who is the investor and who is an owner? What is economical? What is forming a city?
Data harvest and analysis is an inherent part of the semester project. As well as constructing questions and thesis related to the theme.

Themes and questions:

·        attributes of places where a train stops
·        railways as a part of urban public transport
·        urban impact on the area
·        what is a „train station“ in 2016?
·        evolution and future of the typology of „train station“ or „railway station“
·        what is economical?
·        what have new technologies changed?
·        which functions does a train station fulfil?
·        who is an owner and who is a user?
·        public space, parking system, cycling transport, traffic solutions…
·        structural solutions, details, security…

·        durability, sustainability, economy of operation…

Představení zadání a výběr studentů bude probíhat ve středu 17.2. 2016 ve 14:00 v místnosti 644.
Práce je vypsána jako:  ATOS, ATVS, ATV, ATZBP, DP
Studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB) - osobní účast nutná.
Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek bude druhý den rozeslán mailem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádné komentáře:

Okomentovat