úterý 20. září 2016

Zadání zimní semestr 2016/17MIXED USE DEVELOPMENT NA KNÍŽECÍ
V minulých semestrech jsme v našem atelieru zkoumali téma bydlení ve specifickém místě: bydlení luxusní, bydlení dostupné. V místech ideálních nebo naopak skoro nemožných. Chyběla nám třetí část skládanky. Další funkce tam, kde byty není vhodné navrhnout a logicky se nabízí zapojení funkcí dalších. „Mixed use development“.
K řešení tématu byla vybrána parcela nedokončeného bloku, která je v současné době ve vlastnictví Dopravního podniku a.s. a je využívána jako provizorní tržnice a parkoviště. Existující stav podceňuje nejen místo, ale především degraduje okolí. Byť i romantizující pohled je legitimní. Součástí řešení je i stávající dům polikliniky. Parcela nabízí logicky dokončení bloku, ale stejně tak jakoukoliv jinou strukturu, která pomůže lepšímu využití místa a začlenění do kontextu.
Pracovní teze: Úkolem je na řešené území navrhnout strukturu, kde hlavním programem budou byty (předpoklad je více než 50%), druhou částí je standardní kancelářská/komerční či veřejná funkce. Tuto část domu je nezbytné navrhnout co nejuniversálněji. Rozhodnutí o další existenci domu polikliniky je ponecháno na řešitelích. Je možné jej zbourat a kapacitu nahradit v navržené struktuře, je možné jej ponechat, obestavět.
Výšková regulace není záměrně zadána. Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. Zkoumané otázky budou: oslunění, osvětlení, hloubka traktu …
Byty jsou požadovány v maximální možné míře různého standardu i způsobu distribuce. Malé nájemní byty (standard cca do 35-65m2), nájemní byty dostupné (dotovaný standard 35-65-90), byty určené k přímému prodeji, (35-65-90-120), specifické druhy bydlení (skupinové byty), byty nadstandardní v místech, které nově navržená struktura logicky nabídne. Poměr standardu a typu bytů i poměr hlavní funkce bydlení a funkce komerční/veřejné bude předmětem návrhu, včetně jeho teoretické obhajoby. Logickým přáním zadavatele je maximální využití území, ke kterému budou řešitelé zadavatelem tlačeni – a jejich úkolem bude určit hranici, kdy intenzita/hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.

Podstatné bude vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku. Stejně tak je důležitou součástí návrhu parter.
Dům/domy budou opět navrhovány od širších souvislostí s posunem k typologii „sekce domu“, jednotlivých bytů, detailu domu. Ověření komfortu (rozuměj pohodlí) bydlení, ověření užitnosti funkce veřejné/komerční, stejně tak jako ověření vztahu bytové a veřejné funkce. Technické, dispoziční...

Jedním ze studijních materiálů je práce zpracovaná předdiplomanty na téma: „MIXED USE / HYBRID / SOLID“. Jak naznačuje název, studenti mohou svým návrhem prověřit i variantu nazývanou „solid“ – tedy dům universální funkce proměňující se v dlouhodobějším časovém horizontu.

Tentokrát tedy nebudeme řešit rébus jak postavit byty na takřka nemožné místo. Naopak. Budeme hledat ideální místo pro každou funkci kombinovaného developmentu.

Jednou z posuzovaných kritérií bude lapidárnost návrhu. Výsledek by měl problém zjednodušit, nekomplikovat – o to komplikovanější nechť je práce na návrhu.

Představení zadání a výběr studentů bude probíhat v pondělí 26.9. 2015 ve 15:00 v místnosti 644.
Práce je vypsána jako:  ATBS, ATVZ, ATV, ATSS, ATZBP, DP

Studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB) - osobní účast nutná.

Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek bude druhý den dopoledne rozeslán mailem.

pondělí 30. května 2016

Pozvánka na závěrečné kritiky - letní semestr 2015/2016
Veřejné kritiky semestrálních prací budou probíhat v našem školním atelieru v Dejvicích v budově Fakulty architektury. V 9:00 bude představeno zadání (zde ) a tentokrát v začátku pohovoříme i o úskalích, na která jsme během semestru narazili. Následně každý student bude prezentovat svůj návrh. Externími oponenty jsou: Adam Gebrian, Ondřej Hofmeister a Květoslav Syrový. Je možné, že se utvrdíte v názoru, že železnice na městském viaduktu je opravdová pohroma a taky je možné, že se zamilujete. Třeba společně zjistíme, že dopravní infrastruktura je samozřejmou součástí města a je potřeba se ji učit navrhovat. Kdo ví.


sobota 26. března 2016

NEDĚLNÍ PŘÍLOHA BYDLENÍ - Kde domov můj


Dělal jsem pořádek. Vrátil jsem se ke dvěma starším textům, který jsem před lety psal pro tematické číslo ERA21. Pro zajímavost jsem si je přečetl. Takhle tenkrát zněly:

středa 2. března 2016

Martin Fleischmann: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014


Semestrální projekt Martin dělal jako studii k bakalářskému projektu. Vynechám úvod. Na konci je k přečtení část posudku, která se nezabývá technickými částmi projektu. 

úterý 1. března 2016

Kristýna Pokojová: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

První „velký projekt“ Kristýny Pokojové ze třetího semestru. Na místo bloku měla autorka od počátku vizi teras, ulic ve svahu, vědomě či intuitivně odkazující na dnes již neexistující zástavbu kopce Mrázovka. Konec konců i odkaz na vilové čtvrti pražských kopců. Nízká podlažnost, relativně malá podlažní plocha celku - na hranici rentability, vysoký komfort bydlení. Hledání rozhraní individuálního a kolektivního bydlení. Jedna struktura nebo soubor rodinných domů? Správně položené otázky a solidní výchozí teze. Řešení má diskutabilní momenty. Díky za ně. Na počátku studia se naši budoucí kolegové častokrát pohybují mimo rámec spolehlivých šablon a to je důležité. Všechno ostatní se totiž mají čas naučit. My je můžeme znechutit nebo podpořit. Co myslíte?

sobota 27. února 2016

NEDĚLNÍ PŘÍLOHA BYDLENÍ – DĚTSKÝ KOUTEK

Na interních debatách učitelů technické university jsou studenti častokrát nazýváni „dětmi“. Uvědomil jsem si, jak hodně mi to vadí. Dětmi nejsou. Jsou zásadní silou, na jejímž angažmá závisí budoucnost školy. Tedy i moje. Moji rodiče v jejich věku měli dítě – mně. V jejich věku jsem se šel nechat zbít na Národní třídu a doufal v lepší budoucnost. Nejen že dětmi nejsou. V jejich rukou leží vzdělávání. Oč si neřeknou, to se nestane. Stane se cokoliv co nechtějí, neřeknou-li ne. Pokusil jsem se to napsat:čtvrtek 18. února 2016

Jakub Neumann: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Další z projektů, které vznikly před rokem na Zatlanku. Tématem byl bytový dům resp. domy na pozemku velikosti městského bloku. Za pozornost stojí mimo jiné řešení nároží. Otevření bloku, které koresponduje s hlukovou mapou místa. Nárožím se tedy stává pomlka se stromem a vstupem do dvora či v tomto případě nádvořím se stromy. Zajímavá je náhrada opěrné zdi z kyklopského zdiva zdí z hrubého betonu, ve které jsou lodžie bytů nejnižšího podlaží. Realisticky působí i jedno s nejatraktivnějších míst půdorysu bloku – severovýchodní cíp bezprostředně sousedící s kopcem. Zdrženlivost a kultivovanost spolu s kvalitními půdorysy tvoří z návrhu jeden z nejrealističtějších v semestru.

pondělí 15. února 2016

Zadání letní semestr 2016

Téma:  Železniční stanice Praha Výstaviště
Pracovní teze:  Plánovaná Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně přináší na trase několik nových železničních stanic nebo dopravních uzlů různé důležitosti a významu.
Tématem letošního zadání je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. Součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru. Součástí zadání je vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Kde se nachází hranice mezi infrastrukturou (dopravní stavbou) a mezi budovou? Má železniční zastávka doplňkové funkce? Pokud ano, kdo je investorem a kdo vlastníkem? Co je ekonomické? Co je městotvorné?
Součástí semestrální práce je sběr dat a analýza. Vystavění dalších otázek a tezí, které jsou součástí tématu.

úterý 12. ledna 2016

Pozvánka na závěrečné kritiky - zimní semestr 2015/2016


Kritiky budou probíhat v našem školním atelieru na Fakultě architektury v Dejvicích. Oponety budou: Martin Jančok ( PLURAL ) a  Marek Chalupa ( CHALUPA ARCHITEKTI ). Kritiky začínají v 9:30 vysvětlením semestrálního zadání (zde). Každý student bude prezentovat svůj návrh, oponenti ho zhodnotí a nad každým projektem proběhne kratší či delší diskuse. Kritiky jsou otevřeny veřejnosti, která je tímto zvána.


čtvrtek 17. září 2015

Zadání zimní semestr 2015/16


Téma: Bytový dům/domy Plzeňská
Pracovní teze: Objekt České pošty je v nedobrém fyzickém stavu. Objekt je sice možné rekonstruovat, ale jednou z variant je jeho odprodej a přesídlení provozu Celní pošty jinam. Parcela vzniklá případnou demolicí je z několika důvodů výjimečná. „Praha“ chce s předstihem prověřit variantu investice do pozemku a stavby bytového domu (či domů) na místě Celní pošty a vyznačených pozemcích.
Parcela se nachází v problematickém území: údolí Plzeňské ulice, městské bloky, nedokončené bloky, zbytky industriálních staveb, nově vznikající bytové domy, dva sousední kopce s luxusním rezidenčním bydlením. Místo momentálně není považováno za ideální adresu, ale změna je pravděpodobná. Jaké jsou kompetence vývoj ovlivnit? Co všechno je třeba určit?
Parcelu lze chápat jako místo pro dům, který může výrazně ovlivnit okolí.

pondělí 7. září 2015

Daniel Parachin: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Obvykle to nedělám. Možná mne vyprovokoval Daniel svojí deklarovanou racionalitou, zpod které vylézala citlivost, zvědavost a možná intuice. „Rastr ti sám o sobě nic nevyřeší“, vykřikl jsem (nebo tak nějak), „řeš, co řešit potřebuješ, řeš bydlení a to co považuješ za důležité, na ostatní se klidně vyser“. Tak se Daniel pustil tou složitou cestou. Opustil všechny opěrné body, které se v prvním ročníku naučil a svůj první projekt zpracovával intuitivně, zkoušel, odkud kam chce vidět, kam jít, jak vypadá výhled, když leží v posteli, co může být okno … Rastr zmizel a s ním i mnoho důležitého. Konstrukce třeba. Proč ne. Dlouho vedeme diskusi na téma zda vyučit komplexně schopné roboty nebo nechat studenta ať si do hloubky a pečlivě sám nalezne a vyřeší jen střípek komplexity … tu cestu už nezapomene ... a objeví, že má schopnost otevřít svoje vlastní téma. Nevím, jestli Daniela semestr víc bolel nebo bavil. Proto sem jako obvykle nezavěšuji jen výsledek, ale i průběh. Nijak pečlivě, spíš kaleidoskopicky. Daniel víc přemýšlel, než kreslil. Byl to důležitý semestr. Měl by být delší. Měl jsem strach? Měl.